Isıcam Sistemleri; camdaki üstün teknolojisi ve yılların deneyimiyle her yaşam alanının ihtiyacına yönelik çözümler üreten yalıtım camları sunar.

Isıcam Sistemleri, kullanılan camların özelliklerine bağlı olarak;

  • Isı yalıtımı ve/veya güneş kontrolü
  • Gürültü Kontrolü
  • Emniyet ve/veya güvenlik

Gereksinimlerinin birini ya da hepsini üç farklı serisi ve tercih edilecek ek özellikler ile karşılar.

Isıcam Sistemleri C Serisi: Isıcam güvencesiyle üretilen standart düzeyde yalıtım ve tasarruf sağlayan klasik seridir.

Isıcam Sistemleri S Serisi: Yüksek nitelikli ısı kontrol kaplamalı Şişecam
Low-E Cam’ları ile üretilen seridir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Isıcam Sistemleri K Serisi: Yüksek nitelikli ısı ve güneş kontrol kaplamalı Şişecam Solar Low-E Cam’ları ile üretilen seridir. Sıradan çift camlara göre ısı kaybını % 50 azaltarak kışın yakıt, güneş ısısının içeriye girişini % 40 azaltarak da yazın klima masraflarını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.

Kullanım Alanları

Isıcam’ınızı bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre seçerek en doğru ve en verimli yalıtımı sağlayabilirsiniz.

Performans Tablosu

Performans Değerleri
Isıcam Sistemleri Cam Kombinasyonu Gün Işığı (EN 410) Güneş Enerjisi (EN 410) Isı geçirgenlik Katsayısı
(U değeri) W/m2K
(EN 673)
Geçirgenlik % Dışa Yansıtma % Toplam Geçirgenlik % Gölgeleme Katsayısı Hava Argon
  C 4+12+4 80 14 75 0,86 2,9 2,7
4+16+4 2,7 2,6
  ISI KAYBINI 50% AZALTIR S 4+12+4 79 12 56 0,64 1,6 1,3
4+16+4 1,3 1,1
GÜNEŞ ISISI GİRİŞİ 40% AZALTIR ISI KAYBINI 50% AZALTIR K 4+12+4 71 10 44 0,51 1,6 1,3
4+16+4 1,3 1,1

Standart Kalınlık ve Boyutlar

Isıcam’ın boyut toleransları (EN 1279’ a göre )

Düz Cam Plakalar
Boyut Cam Kalınlığı Boyut
toleransı
Uzunluk 3 m’ye eşit veya küçük cam kalınlığı 6mm’ye eşit veya daha küçük ± 2mm
cam kalınlığı 6mm’den büyük ± 3mm
Uzunluk 3m’den büyük cam kalınlığı 6mm’ye eşit veya daha küçük ± 3mm
​cam kalınlığı 6mm’den büyük ± 4mm

 

En az bir plakası temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam
Uzunluk Cam Kalınlığı Boyut Toleransı
Uzunluk 3 m’ye eşit veya küçük kalınlıktan bağımsız ± 3mm
Uzunluk 3m’den büyük kalınlıktan bağımsız ± 4mm

 

En az bir plakası lamine cam
Uzunluk Cam Kalınlığı Boyut Toleransı
​Uzunluk 1,5 m’ye eşit veya küçük -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük ± 3mm
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’’den büyük ± 4mm
Uzunluk 1,5m’den büyük ve 2,5m’ye eşit veya küçük -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük ± 4mm
-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ den büyük ± 5mm
Uzunluk 2.5m’den büyük -toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ye eşit veya küçük ± 5mm
​-toplam lamine cam kalınlığı 16mm’ den büyük ± 6mm

Isıcam ünitesi kalınlık toleransları

  1.plaka 2.plaka Kalınlık
toleransları
A Float cam veya kaplamalı cam
Kalınlık < 6 mm
Kalınlık > 6 mm
Float cam veya kaplamalı cam
ve kalınlık < 6 mm
ve/veya kalınlık > 6mm
± 1 mm
± 1,5 mm
B Float cam veya kaplamalı cam Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş float veya kaplamalı cam ± 2 mm
C Float cam veya kaplamalı cam Buzlu cam ± 1,5 mm
D Float veya kaplamalı cam Lamine cam ± 1.5 mm
E Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam ± 2,5 mm
F Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam Buzlu cam ± 2 mm
G Temperlenmiş veya yarı temperlenmiş cam Lamine cam ± 2 mm
H Buzlu cam Lamine cam ± 1,5 mm
​İ Lamine cam Lamine cam ± 1,5 mm

Isıcam ünitesi plakaları arasındaki kaçıklık toleransı

Isıcam‘ı meydana getiren alt ve üst cam plakaların arasındaki kayma miktarı en fazla 1,5 mm olabilir.