Kariyer

Başvuru için aşağıdaki size uygun olan formu doldurup, dicle@trakyagrup.com.tr mail adresimize gönderebilirsiniz.

İnsan Kaynakları 

Trakya Grup Cam olarak Kırklareli fabrikamızda 100’ün üzerinde çalışanımız bulunmaktadır.

İstanbul Merkez binamızda satış pazarlama muhasebe ve finans süreçlerinin yönetimi yapılmaktadır.

İşe Alım Süreci

Açık kadrolarımızın duyurusunu kariyer siteleri, sosyal medya, İŞKUR ve belediyeler üzerinden takip edebilirsiniz.

Tüm başvurular gizlilik prosedürlerine uygun yürütülerek değerlendirmeye alınmaktadır.

Her pozisyon için değerlendirme süreçlerinde değişiklik olmakla uygulanan adımlar aşağıdaki gibidir.

  • Özgeçmiş değerlendirme
  • Teknik mülakat
  • Yetkinlik bazlı mülakat
  • Referans kontrolü
  • Kişilik envanteri
  • Ücret teklifi

 

Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklılık

Çalışanlarımızın refahını ve mutluluğunu en üst düzeyde tutmak için çeşitli destek programları sunmak ve çalışma ortamını iyileştirmek.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Çeşitli bir çalışma ortamı yaratmak, farklı bakış açılarını değerlendirmek ve her çalışanın katkısını takdir etmek.

İşbirliği ve İletişim

İşbirliği, takım çalışması ve etkili iletişimi teşvik etmek ve şirket içi ilişkileri güçlendirmek.

İnsan Kaynakları Süreçlerimiz

Yetenek Yönetimi

En iyi yetenekleri çekmek, işe almak ve geliştirmek için etkili işe alma stratejileri, yetenek yönetimi süreçleri ve kariyer planlaması uygulamak.

Performans ve İyileştirme

Performans yönetimi süreçlerini kullanarak çalışanların hedeflerini belirlemek, geri bildirim sağlamak ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmek.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanların beceri ve yetkinliklerini geliştirmeleri için çeşitli eğitim ve gelişim fırsatları sunmak ve kariyerlerini desteklemek.

İnsan Kaynakları Politikamız

Çalışanlarımız, Trakya Grup Cam’ın en değerli varlığı ve başarımızın temel taşıdır. İnsan kaynakları olarak, onların yeteneklerini ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için fırsatlar sunar, kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleriz. İş birliği, saygı ve dürüstlük üzerine kurulu bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışanlarımızın motive olmaları ve yaratıcı düşüncelerini ortaya koymaları için gerekli destek ve olanakları sağlamaktayız.

İnsan kaynakları departmanı olarak, çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak, onları motive etmek ve geliştirmek için etkili bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız, çalışanlarımızın kariyerlerini ilerletmelerini sağlamak ve şirketimizin başarısına katkıda bulunmalarını sağlamak için en iyi insan kaynakları uygulamalarını benimsemektir.

İnsan kaynakları politikamız, çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirketimizin sürdürülebilir başarısını en üst düzeye çıkarmayı hedefler. Bu vizyon doğrultusunda, şirketimiz için değer yaratmak ve çalışanlarımıza değer katmak için sürekli olarak çaba sarf edeceğiz.

İnsan Kaynaklarının Misyonu

Mimari camlar işleme konusunda sektörün liderlerinden olan Trakya Grup Cam, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır. İnsan kaynaklarının misyonu, Trakya Grup Cam’ın sektöründe üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamaktır.

İnsan Kaynaklarının Vizyonu

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak,şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip;potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, mimari camlar sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.